Medical Animation - Cách hoạt hình hoạt động trong việc đào tạo y tá?

animation

IntelyCare đang xây dựng một chương trình cho các y tá nhằm mở rộng kiến thức chuyên ngành ngay trong vốn thời gian của họ và cải thiện sự tham gia so với việc học trong lớp học. F-Studio sử dụng các video đào tạo hoạt hình để thể hiện cảm hứng mới, vui vẻ và chuyên nghiệp cho các khóa học.

Thông tin truyền tải trong video mang tính học thuật vì vậy chúng tôi đã tạo ra các nhân vật với tạo hình thân thiện nhằm tạo ra cảm giác đây là một khoá đào tạo vui vẻ, nhẹ nhàng và ít áp lực.

Khách hàng

IntelyCare

Sản xuất bởi

GU Agency – F.Team