Climate Change Awareness

animation

Một video ngắn nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trước vấn đề biến đổi khí hậu, Nordic Innovation sử dụng cách tiếp cận bằng animation để tạo nên tác động về mặt cảm xúc. F.Studio đã vinh dự được đồng hành, cùng biến ý tưởng này thành video hoạt hình, thể hiện những tác động kinh hoàng của thiên tai như bão nhiệt đới, lũ lụt… gây ra bởi biến đổi khí hậu.

Với dự án đầy hứa hẹn song cần nhiều sự đầu tư nghiêm túc này, chúng tôi chọn cách thể hiện bằng phong cách minh họa vẽ tay. Với phong cách này, chúng tôi không chỉ nhắm đến việc mang lại sự thích thú về mặt thị giác mà còn khắc họa từng cảnh một cách chân thực nhất. Hơn thế nữa, chúng tôi còn làm chuyển động frame-by-frame để mang đến hiệu ứng mượt mà hơn.

Concept Art

GU Agency – F.Team

character animation

GU Agency – F.Team

Collaborated with

Nordic Innovation