Gu có thể là đối tác chiến lược của bạn tại các lĩnh vực:

+ Tư vấn chiến lược
+ Thiết kế bộ nhận diện

+ Thiết kế bao bì
+ Thiết kế truyền thông

+ Sản xuất video animation
+ Sản xuất TVC quảng cáo

+ Nội dung sáng tạo
+ Thiết kế website

Gu đặt khách hàng của doanh nghiệp làm trọng tâm và sử dụng tầm nhìn chiến lược để đưa ra phương án tối ưu thông qua 8 bước triển khai dự án:

Khách hàng của Gu

 • Kim Boi
 • Tam Coc La Montagne
 • Angelina Hotel
 • ChildFund
 • The Bar Model Company
 • Smile
 • Viettel
 • Wi5
 • WWF
 • Creativa
 • Hamy Condotel
 • Harza
 • CVI Pharma
 • BridgeStone
 • Aviassist
 • Cobblestone Learning
 • WikiHow
 • Checkpoint
 • Ky Nguyen Group
 • Cella Wines
 • Zytec
 • Famapro
 • Simple Nursing
 • RIO Agency
 • VIVO
 • Thygesen Vietnam
 • Chick’n
 • Van Nam Corp
 • JHG Corp
 • UNSW Sydney
 • FujiFoods
 • Hyundai
 • Crown Land
 • Kayan
 • Tue Tam Phamacy
 • Intelycare